Tilgjengelighetsverktøy

Rakkestuten Blandakor fylte10 år i mars 2018.

Dette ble feiret med jubileumskonsert på Soldathjemmet  lørdag 10. mars 2018 kl. 16.00.

En hei dundrande fin konsert, hvor vi viste en fullstt sal hvor langt vi var kommet på de 10 åra vi har øvet jevnt og trutt.

De eneste som ikke var der var ØP ....

Kvelden ble avsluttet med en herlig feiring på Wassilioff hotel med festmiddag og taler for jubilanten.