Tilgjengelighetsverktøy

Vi er for tiden 21 alter i Rakkestuten Blandakor. En presentasjon av "crewet":

Anne Friberg Gusland

Anne Landsverk Johansen

Astrid Dyve

Bente Gjeterud

Birgitte S. Wang

Elin Liverød

Gina Iversen

Gun Thomsen

Hege Windingstad

Hilde Helene Aares

Inger Lise Raastad

Inger Merethe Raastad

Janne Bøe Hansen

Lill Anita Djupang

Line Berthelsen

Liv Seeberg Nielsen

Monica Hansen

Nina Lindhjem

Ragnhild Larsen

Sigrid Gusland

Trude Ottem