Tilgjengelighetsverktøy

Vi er for tiden 10 basser i Rakkestuten Blandakor. En presentasjon av "crewet":

Arne Høgstedt

Bjørn Terje Tvetene

Gunnar Nilsen

Harald Johansen

Jan Oppen Berntsen

Jarl Tunold-Hanssen

Petter Boye

Paal Simen Hem

Tor Skaatan

Trond Toftland