Sopran

Vi er for tiden 22 sopraner i Rakkestuten Blandakor.

En presentasjon av "crewet":

Anne Marie Seierstad

Anne May Mauritzen

Astrid Eikill

Bente Stene

Berit Oppedal

Betty Lillian Nilsen

Birthe Tombre

Bodil Husøy

Ella Anita Gjeterud

Gerd Kjelsrud

Hanne Sjønøst

Hilde Sannerholt

Ida Mollerud

Inger-Anne IA Staurseth

Margit Lindhjem

Marianne Olsvoll

Mette Engebretsen

Reidun Haugene

Reidun Horgen

Siri Solem

Solveig Rauan Holtet

Vilde Ottem-Gui

Wenche Nordrum