Tilgjengelighetsverktøy

Vi er for tiden 9 tenorer i Rakkestuten Blandakor. En presentasjon av "crewet":

Annar Bohlin-Hansen

Asbjørn Gaustad

Dag Bjørnefjell

Kåre Stangeby

Ove Hansen

Roar Tidemansen

Roger Staurseth

Rune Ottem

Vidar Nyborg Wendel