Tilgjengelighetsverktøy

Harald

Harlad Johansen er korets kasserer.

Han synger bass og har vært med siden starten i 2008.